Address

CÔNG TY TNHH ĐẦU TỪ TMDV HASA-TECHNOLOGY

205 A, đường Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Work Hours
Monday to Friday: 8AM - 5PM
Weekend: 10AM - 5PM

Radio Remote Control – Danmark

Reciever – Transmitters

10 button + display, 12 butten 

Joystick 2×2, Joystick 2×4