Address

CÔNG TY TNHH ĐẦU TỪ TMDV HASA-TECHNOLOGY

205 A, đường Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Work Hours
Monday to Friday: 8AM - 5PM
Weekend: 10AM - 5PM

Physical Address​

205 A, đường Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Email Address

info@hasa-tech.com

Phone Numbers

028 6899 4520

0906 635 855

Send us a message