Address

CÔNG TY TNHH ĐẦU TỪ TMDV HASA-TECHNOLOGY

205 A, đường Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Work Hours
Monday to Friday: 8AM - 5PM
Weekend: 10AM - 5PM

Chúng tôi được vinh dự là đại diện hãng Regalrexnord tại Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm như AC Drives And Controls, Bearings, Blowers And Air-Moving Assemblies, Conveyor Technologies, Couplings, Electric Motors, Electronic Components,Gearing, Generators, Linear Motion, Mechanical Power Transmission Components, Miniature Motors, Precision Motion & Automation, Predictive Maintenance,Switchgear, Transfer Switches And Controls.

Ngoài ra, Chúng tôi được đại diện hãng Jaure chuyên cung cấp các loại sản phẩm coupling như LAMIDISC® Couplings, MT Couplings, BARFLEX® Couplings, MTGR Gear Couplings.