Address

CÔNG TY TNHH ĐẦU TỪ TMDV HASA-TECHNOLOGY

205 A, đường Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Work Hours
Monday to Friday: 8AM - 5PM
Weekend: 10AM - 5PM

Cable NSHTOU, NSHTOU ( V )

Cable TROMMELFLEX (K) NSHTÖU-J, (N)SHTÖU-J

Cable TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTÖU-J
Cable TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTÖU-J + LWL

Cable TROMMELFLEX KSM-S-K (N)SHTÖU-J

Cable REELTEC® (K) NSHTÖU, REELTEC® (K) (N)SHTÖU

Cable REELTEC® KSM-S (N)SHTÖU-J
Cable REELTEC® KSM-S (N)SHTÖU-J + LWL

Cable CORDAFLEX (SMK), (SMK)-V