Address

CÔNG TY TNHH ĐẦU TỪ TMDV HASA-TECHNOLOGY

205 A, đường Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Work Hours
Monday to Friday: 8AM - 5PM
Weekend: 10AM - 5PM

Cable (N)TSCGEWÖU
Cable (N)TSFLCGCWOEUS
Cable PROTOLON (SMK)
Cable PROTOLON (SMK) LWL
Cable TENAX-TTS
Cable TENAX TTS LWL
Cable PROTOLON (FL)
Cable PROTOLON (FL) LWL
Cable Protolon® (SMK) (N)TSCGEWOEU
Cable PANZERFLEX-ELX (N) TSCGEWÖU
Cable PANZERFLEX-ELX+FO TSCGEWÖU
Cable TRATOSFLEX-ESDB / ESDB-FO®
Cable TRATOSFLEX-ES3 / ES3-FO
— TRATOSGREEN-ES3 / ES3-FO
Cable TRATOSFLAT — TRATOSFLAT-FO